la fatiga en 'àmbit laboral

La manca de descans o la fatiga en l’àmbit laboral augmenta el risc de patir accidents i disminueix la qualitat del treball fet.

Un descans adequat, recordem que entre jornada i jornada cal mantenir 12 hores de descans, fa que les persones treballadores siguin més productives i la qualitat de la producció sigui més bona.
Per altra banda, quan una persona està fatigada, es a dir amb un cansament extrem i sense poder refer-se, perd facultats, entre elles força, reacció, reflexos, etc. Això pot provocar una major facilitat en patir accidents. 
Forçar la realització d’hores extraordinàries, reduir períodes de descans, doblar torns, reduir períodes de vacances, disminueix la productivitat, augmenta el risc d’accidents i disminueix la qualitat total.