formació en prevenció de riscos laborals

Cursos especifics per a cada empresa

formació específica en prl

La formació complementària en Prevenció de Riscs Laborals (PRL) és essencial per a capacitar els treballadors amb coneixements i habilitats per identificar, prevenir i actuar davant dels riscs inherents a les seves tasques laborals. Aquesta formació no només
garanteix el compliment legal, sinó que també promou una cultura de seguretat i salut en el lloc de treball i fa possible la qualitat total de l’empresa

Les persones treballadores ben format estan capacitades per reconèixer situacions de risc, aplicar correctament les mesures preventives i utilitzar les eines de precises per a  reduir la probabilitat de patir accidents i malalties professionals. A més, la formació complementaria en PRL fomenta la consciència sobre la importància de la seguretat laboral, incentivant la participació activa de les persones treballadores en la creació d’un entorn laboral més segur i saludable. La formació complementària en PRL és clau per garantir la protecció dels treballadors, millorar la cultura empresarial i promoure un entorn de treball més segur i eficient.

SURPOL, oferta també d’altres formacions en l’entorn empresarial i que amplia els coneixents per a treballadors, empresaris i autònoms.
La majoria de les formacions es poden bonificar a través de FUNDAE, tant les presencials com les ON-LINE o tele-formacions que es realitzen en una plataforma pròpia http://surpolformacio.org/moodle/

L’equip de formadors i experts de SURPOL disposen d’alta qualificació i experiència i està dirigit i coordinat per una reconeguda experta en l’àmbit del màrqueting, l’entorn jurídic i empresarial.

cursos per a treballadors, empresaris i autònoms

Bonificats. Ens ocupem de les gestions

cursos per a la millora personal i professional

Amplía i millora les teves competències

cursos personalitzats per a empreses

Dissenyem formació a mida per a llocs específics de treball.