Actuacions preventives a l'empresa

Assessorament personalitzat en PRL

Prevenció de Riscos Laborals

La seguretat laboral és un pilar fonamental per a qualsevol empresa. A SURPOL, especialistes en Prevenció de Riscos Laborals (PRL), estem compromesos a assegurar que el teu entorn laboral sigui segur i saludable. Amb serveis personalitzats, des d’auditories exhaustives fins a programes de formació específics, ens centrem en la prevenció d’accidents i en el benestar dels teus treballadors. 

Formació

La formació en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) és essencial perquè capacita els treballadors amb coneixements i habilitats per identificar, prevenir i actuar davant dels riscos inherents a les seves tasques laborals.

Material E.P.I.

Descobreix una gamma completa de productes per a la prevenció de riscos laborals que fan de la seguretat una prioritat.

Gabinet Jurídic

El nostre gabinet jurídic especialitzat en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) és el soci ideal per a garantir la seguretat i el compliment normatiu a la teva empresa.

Assessorament

L'assessorament en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) ofereix coneixements especialitzats per identificar i minimitzar els riscos en els llocs de treball, prevenint accidents i malalties professionals.

faqs

Què és la Prevenció de Riscos Laborals

La Prevenció de Riscos Laborals és un conjunt de mesures, polítiques i pràctiques per identificar, avaluar i minimitzar els riscos presents en els llocs de treball. Aquest enfocament busca protegir la seguretat, la salut i el benestar dels treballadors mitjançant la prevenció d’accidents laborals i malalties professionals. Implica l’anàlisi dels perills inherents a cada entorn laboral, l’aplicació de mesures preventives, la formació del personal en pràctiques segures i el compliment de les normatives legals per crear entorns laborals segurs i saludables que afavoreixin la qualitat de vida dels treballadors.

Quina responsabilitat te l'empresari en la prevenció de riscos laborals?

L’empresari té la responsabilitat principal d’assegurar la seguretat i la salut dels treballadors en el lloc de treball. És obligació seva identificar i avaluar els riscos laborals, implementar mesures preventives adequades, proporcionar formació i informació sobre seguretat, i garantir l’ús d’equips de protecció. Ha de complir les normatives de prevenció de riscos laborals, consultar i implicar als treballadors en matèria de seguretat, realitzar auditoríes i actualitzar les mesures de prevenció. L’empresari és clau per crear una cultura empresarial que prioritzi la seguretat i protegeixi la salut dels treballadors en tot moment.

Quins son el drets del treballadors en la PRL?

Els treballadors tenen dret a treballar en entorns segurs i a rebre informació i formació sobre riscos laborals i les mesures preventives. Tenen dret a participar en les decisions relacionades amb la seguretat i la salut en el treball i a ser consultats sobre aquestes qüestions. A més, tenen dret a rebre equips de protecció adequats, a ser informats sobre els riscos dels llocs de treball, i a interrompre la seva activitat si perceben perills greus i immediats per a la seva seguretat o la dels seus companys.

Quins son el deures del treballadors en la PRL?

Els treballadors tenen el deure de seguir les instruccions i les normes de seguretat establertes per l’empresa. Han de fer un ús adequat dels equips de protecció individual i col·laborar activament en les accions preventives, informant sobre situacions de risc i col·laborant en l’aplicació de les mesures de seguretat. És important que compleixin amb els procediments i protocols establerts per garantir la seva pròpia seguretat i la dels seus companys, així com notificar qualsevol incidència o situació de risc que puguin detectar en el lloc de treball.

En quins sectors ofereix assesorament SURPOL?

SURPOL ofereix assessorament, assistència legal i formació en tots els sector empresarials, els més freqüents son:

  • Prevenció de Riscos laborals en construccío.
  • Prevenció de Riscos laborals sector hospitalari i sanitari
  • Prevenció de Riscos laborals a hosteleria, hotels, restaurants, bars, catering…
  • Prevenció de Riscos laborals en empreses de serveis de neteja e higiène.

Contacta amb nosaltres per a explicar-te que oferim en el teu sector.

Com puc implantar a la meva empresa el PLA D'IGUALTAT DE GÈNERE?

Des de SURPOL, podem assesorar a la teva empresa i oferir formació sobre el PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE adeqüat al que estableix la normativa vigent sobre el tema. 

els nostres col·laboradors