Planificació d'aplicació de mesures preventives

Quan decidim aplicar una nova mesura preventiva, i en particular aquelles que són mesures organitzatives, caldrà estudiar i planificar quin és el millor moment per la seva implantació.
En el moment que dissenyem la mesura serà convenient tenir en compte que la seva implantació produirà canvis en la manera de procedir habitual dels operaris. Això farà que trenqui les seves rutines i augmentarà el risc de patir accidents, temporalment augmentarà el nivell d’estès.
Per aquest motiu serà convenient estudiar i buscar aquell moment més bo, per aplicar-les, possiblement després d’un període llarg de descans, després de vacances, etc. serà un bon moment. Serà molt útil informar els operaris i preparar-los per aquest canvi, així a poc a poc s’aniran familiaritzant amb aquesta nova forma de treballar.
 

També serà important que els canvis siguin el menys molest i a ser possible els treballadors se sentin que hi han participat,  sentin que són part de la proposta. Això ajudarà al fet que la proposta tingui més bona acceptació i la seva implantació creï menys rebuig i aconsegueixi ser més popular entre els operaris.