L'avaluació de riscs laboralas

  1. Quan s’ha de fer l’avaluació de riscs laborals?  Les avaluacions de riscs laborals s’han de fer a l’inici de l’activitat, quan hi hagi canvis organitzatius o tècnics, i quan es produeixin danys a la salut o integritat físics dels treballadors.
  2. Quan s’han de revisar o repetir les avaluacions de riscs laborals?  Les avaluacions de riscs laborals s’han de revisar quan hi hagi canvis tècnics o organitzatius que afectinles condicions de treball, però es recomana revisar-les periòdicament i com a mínim un cop cada any.
  3. Qui ha de fer les avaluacions de riscs?  Les avaluacions de riscs laborals les han de fer tècnics superiors de PRL, poden ser ajudats o auxiliats per tècnics intermedis o en el seu cas per tècnics superiors de riscs professionals.