A Surpol et podem assessorar en el teu PRL

Espais de pas en els llocs de treball

En el disseny dels llocs de treball s’ha de tenir en compte els espais destinats al pas de les persones.
Aquest espai entre el mobiliari, és a dir entre les taules, els armaris, els arxivadors, etc. ha de ser de 90 cm, però el podrem reduir fins a 60 cm. si les cantoneres són arrodonides, ja que les formes arrodonides fan que no es clavin i facilitin el pas.
Per altra banda, les portes exteriors han de tenir una amplada mínima de 80 cm. Els passadissos han ser de com a mínim de 100 cm d’amplada.
Pel que fa a les escales, recordem que la seva amplada mínima ha de ser de 40 cm i els graons no poden tenir una distància superior a 30 cm. Els graons han de ser tots iguals, la mida de la petjada ha de ser entre 23 i 36 cm i el davanter o contra petjada entre 13 i 20 cm.
Aquestes mides ens faran els llocs de treball més segurs i més còmodes per treballar.