el risc de l'electricitat estàtica

El risc de l’electricitat estàtica no es centra en el risc de l’electrocució.
Moltes vegades es menysprea el risc que comporta l’electricitat estàtica pel fet que en molts entorns laborals només es veu com una simple molèstia.
Hem de tenir en compte que a més a més de la lipoatròfia semicircular, també pot provocar incendis, explosions i caigudes. Els incendis i explosions estan lligats a l’entorn mediambiental del centre de treball i a la presència de contaminants químics, les caigudes estan relacionades amb aquell esglai que ens pot produir el xoc elèctric produït per la descàrrega que produeix el contacte fortuït, però, a més, cal tenir en compte que pot produir alteracions en equips elèctrics i fins i tot alterar el seu funcionament.
 

També hauríem de tenir en compte que la presència d’electricitat estàtica i les seves descàrregues produeixen incomoditat en el desenvolupament de la feina, que afectarà tant en temes posturals, és a dir en temes ergonòmics, com tindrà una afectació psicosocial, produint estrès i angoixa que afectarà negativament en la salut dels treballadors. És a dir que una cosa que sembla tan inofensiva com l’electricitat estàtica, pot tenir una afectació molt negativa en la salut de les persones.