El marcat CE

El marcat CE indica que aquell producte, equip, etc. està fabricat seguint una normativa comunitària; pot estar fabricat a la UE o en un país tercer, però sempre seguint la normativa de la UE.
És molt important que tots aquests equips o productes indiquin quina norma concreta compleixen, i per això han d’indicar també la EN. La EN, és tant o més important que la CE, ja que ens indica quina norma compleix, és a dir, ens diu per què serveix, perquè ha estat dissenyat o com ha estat fabricat o com s’ha d’utilitzar.
Quan comprem un producte mirem el marcat CE i quina EN compleix, així podrem estar segurs si és allò que necessitem o no. Recordem el marcat CE no és una garantia de seguretat, ens indica que està avalat per una norma que ens diu quines característiques ha de tenir.