Dimensions mínimas del lloc de treball

Els locals de treball han de disposar d’unes dimensions mínimes, aquestes estan establertes en la normativa de PRL, en concret en el RD 486/1997. 
Aquesta normativa estableix que l’alçada ha de ser d’un mínim de 3 metres, excepte en els locals comercials i les oficines, que podrà ser de 2,5 metres.
Pel que fa a la superfície lliure per cada treballador, és a dir que els treballadors puguin treballar amb certa comoditat, hauran de disposar de com a mínim de 2 metres quadrats lliures per cada treballador, i disposar també d’un volum lliure d’aire de 10 metres cúbics.
Si complim amb aquestes condicions, garantirem un espai de treball més o menys còmoda, tan sols mancarà adaptar-lo i fer-lo segur.