la tramitació dels cursos bonificats

És habitual rebre publicitat molt agressiva d’empreses que ens ofereixen cursos dient que són obligatoris i, a més, que no ens costaran res, ja que són gratuïts.
Cal deixar clar que com a mínim hi ha 3 tipus de cursos: Els bonificats, els subvencionats i els de pagament.
Per explicar-ho de forma ràpida, els bonificats són uns cursos que l’empresa ha de pagar i després pot descomptar una part, prèvia tramitació de forma reglamentada i documentada oficialment, de les quotes a pagar de la Seguretat Social.

Els cursos subvencionats són aquells que alguna entitat, pública o privada, abona i es fa càrrec de les costes del curs o d’una part de les mateixes i, així, els participants no han de fer-se càrrec de la totalitat d’aquestes. 
I els cursos de pagament, són aquells que l’empresa o el participant es farà càrrec del cost total.
Cal tenir en compte que si les documentacions dels cursos bonificats NO es fan de forma correcta i en els seus terminis, l’Administració (Seguretat Social) reclamarà a l’empresa que ha rebut la formació el retorn de la bonificació, més el recàrrec corresponent i els interessos.
Hi ha moltes empreses suposadament dedicades a impartir formació que es dediquen a ESTAFAR oferint suposats cursos que després NO bonifiquen i les empreses tenen greus problemes.