simulacres d'emergència

Els simulacres d’emergències no són ni un joc ni un tràmit legal.
Els simulacres d’emergències i evacuacions són una pràctica que en ajuda a detectar els errors existents i a estar ensinistrats i preparats per saber actuar si hi ha necessitat de desallotjar un local o una empresa.
Serà necessari que es prepari la forma d’actuar, es formi a les persones i es preparin situacions similars a les que puguin passar en una emergència real.
En els simulacres hem d’actuar com si fos un cas real, en un simulacre no estem jugant, estem fent un exercici de preparació per no tenir errors en cas d’una situació real.

Recordem que en la vida real no hi ha segones oportunitats, els simulacres ens ajuden a preveure els errors i evitar-los en els casos reals.