Las seves àrees de pràctica son: laboral, civil, processal, fiscal, penal, família i successions.

Axis legal, nou col·laborador de Surpol

Ens complau presentar al nostre col·laborador AXIS LEGAL ADVOCATS, despatx jurídic pluridisciplinari integrat per un elenc de professionals altament qualificats i amb una àmplia experiència en l’exercici de la professió en les diferents branques del Dret.

La firma ofereix al client la possibilitat d’un assessorament de tipus integral en l’assumpte concret que li ocupi, a part d’un tracte personal i proper. La seva visió de l’exercici de la professió va més enllà de l’assessorament purament jurídic, amb l’objectiu d’oferir un enfocament global i alhora particularitzat amb el qual tractar cada assumpte concret.

Donen al client un servei personalitzat a la mesura de les seves necessitats i sempre en un entorn de proximitat, d’atenció i de mútua confiança. Els seus valors son l’honestedat, el rigor i la dedicació, valors que han de presidir la relació de l’advocat amb el seu client, i que ha de servir en tot moment com a brúixola en l’acompliment de l’encàrrec professional encomanat.