Manipulació d'aliments

La manipulació d'aliments

Tant els aliments com els estris que utilitzem per cuinar-los o preparar-los, poden ser vectors transmissors de malalties o bé de contaminants. És per això que cal tenir una excel·lent cura en la manipulació dels aliments i en l’entorn on es manipulen. En els restaurants, en les botigues on es venen aliments frescos, en els obradors, etc. cal que totes les persones disposin dels coneixements i la formació per garantir aquesta manipulació sigui totalment segura.
Formar-te i informar-te t’ajuda a treballar amb més qualitat.