El recurs preventiu

La funció del Recurs Preventiu, passa a ser una funció totalment inútil en el moment en què és una funció imposada i que té més importància en l’àmbit administratiu o documental que pas tècnic o de gestió de la prevenció del lloc de treball.
Les seves funcions reals estan minvades de poder real de decisió en el comandament.
 
El recurs preventiu és una figura present en l’àmbit laboral que s’encarrega de vetllar pel compliment de les mesures de prevenció de riscos laborals en un centre de treball. Aquesta persona, designada per l’empresa, supervisa que s’apliquin les normatives de seguretat i salut en el treball, així com les mesures preventives establertes per evitar accidents i malalties laborals. A més, està capacitada per actuar en cas d’emergència i col·laborar en la gestió de situacions de risc.