Surpol t’ofereix assesorament i formació en Prevenció de Riscos laborals. Contacta per a més infomació.

Què es la Sisifèmia en l'àmbit laboral?

La sisifèmia a l’àmbit laboral descriu situacions on els treballadors es troben atrapats en cicles inacabables de tasques repetitives, monòtones i sense sentit de progrés o assoliment significatiu.

Aquest fenomen es deriva del mite grec de Sísif, que va ser condemnat a empènyer una roca turó amunt només per veure-la rodar cap avall repetidament, simbolitzant el treball inútil i sense fi.

En el context laboral, la sisifèmia es manifesta quan els empleats fan tasques que semblen no tenir fi i no contribueixen de manera notable als objectius professionals o a l’èxit de l’organització. Aquestes tasques poden incloure feines administratives repetitives, procediments burocràtics excessius, o tasques operatives que no generen un impacte visible en l’avenç de l’empresa.

Els treballadors afectats poden experimentar una disminució notable de la motivació i el compromís, ja que la manca de progrés tangible i reconeixement pot portar al sentiment d’inutilitat. Aquest estat d’ànim es pot traduir en una baixa moral, una reducció de la productivitat i un increment en l’absentisme i la rotació de personal. A llarg termini, la sisifèmia pot contribuir a l’esgotament emocional i la síndrome de burnout, afectant greument la salut mental dels empleats.

Per a les organitzacions, la sisifèmia representa un repte important. La manca de motivació i l’alt índex de rotació de personal poden resultar en costos addicionals i una disminució de l’eficiència operativa. A més, la incapacitat dels empleats per veure l’impacte del seu treball pot portar a una pèrdua de creativitat i innovació, factors crucials per a la competitivitat al mercat. Per mitigar la sisifèmia, és fonamental que les empreses adoptin estratègies que promoguin un entorn laboral més significatiu i gratificant. Això pot incloure la implementació de processos que permetin als empleats veure l’impacte del seu treball, oferir oportunitats de desenvolupament professional, i fomentar un ambient de reconeixement i apreciació. En abordar aquests problemes, les organitzacions poden millorar la satisfacció laboral i el rendiment general dels empleats.