Surpol t’ofereix assesorament i formació en Prevenció de Riscos laborals. Contacta per a més infomació.

L'efecte ESTROBOSCÒPIC

La imperfecció del nostre ull o la perfecció del nostre cervell ens fa veure allò que no és? Un efecte òptic que ens pot fer patir accidents en la utilització de màquines.
 
Quan s’instal·len il·luminacions en tallers, hem de tenir en compte quin tipus de llum incidirà en les màquines.
En el cas que hi hagi llums que no siguin d’il·luminació mantinguda per exemple tipus fluorescents, que tenen una freqüència d’encesa i apagada de 50 vegades per segon, fan que el nostre ull capti només aquella imatge on hi ha llum i no la que està fosca.
Això pot fer que veiem que un objecte que està en moviment en sembli que està aturat i es produeixi l’accident per atrapament o tall.
Això també pot passar si la freqüència de gir de la màquina és múltiple d’aquella freqüència d’encesa i apagada de la il·luminació.
Cal que fem un bon estudi de la il·luminació i prenguem les mesures adients per evitar accidents produïts per l’efecte ESTROBOSCÒPIC.