Surpol t’ofereix assesorament i formació en Prevenció de Riscos laborals. Contacta per a més infomació.

La importància de fixar les prestatgeries a la paret

Tots els mobles i les prestatgeries han d’estar fixades a la paret o a l’estructura del local per tal d’evitar la seva caiguda o la dels materials que tenen emmagatzemats.
 
No és suficient fixar nomes les seves potes, si collem les seves potes no garantim la seva estabilitat i poden caure en perdre l’equilibri, sigui per un cop o pel pes que suporten; per això és important posar les fixacions en parts intermèdies i en la part superior, per evitar possibles moviments i sobretot la pèrdua de la verticalitat.
 
Cal que les fixacions siguin segures i resistents i els punts de suport també.
Per altra banda, hem de recordar repartir bé la càrrega emmagatzemada, posant els elements de major pes a la part inferior i els de menor pes a la part superior i no sobrepassar el pes màxim que pot suportar la prestatgeria.