Surpol t’ofereix assesorament i formació en Prevenció de Riscos laborals. Contacta per a més infomació.

Difèrencies entre autònom dependent i fals autònom

Entenem que un autònom, i aquí no incloem els autònoms societaris, aquelles persones que executen tasques per si mateixes i amb els seus propis mitjans sense persones a càrrec seu.
Quan fem referència al concepte autònom depenent, parlem d’aquell autònom que els seus ingressos provenen més d’un 75% d’un mateix client; aquest té un seguit de beneficis que no té la resta d’autònoms, però no el vincula com a treballador d’aquell client preferent.
Caldrà que el contracte com a autònom depenent estigui registrat a l’oficina de treball (SOC, INEM…).
El fals autònom és aquella persona que fa feina per una empresa, sota el règim d’autònoms, és a dir facturant, seguint les directrius de l’empresa, sense la seva pròpia organització ni autonomia i que aquesta feina és precisa i normal en l’organització de l’empresa.
L’autònom depenent està regulat i és legal, mentre que el fals autònom és una forma il·legal de contractació.