La seguretat a les instal·lacions, en mans d’empreses certificades.

En el nostre dia a dia, fem servir una gran quantitat d’aparells elèctrics i electrònics a les nostres llars, empreses i negocis. Per garantir el seu correcte funcionament i, sobretot, la nostra seguretat, és crucial que les instal·lacions estiguin en bon estat i compleixin amb les normatives vigents.